Baznīcā atzīmējamās dienas novembra sākumā

by

1.novembrī tiek svinēta Visu svēto diena, kas ir obligātas svinības katoļticīgajiem. Katoļu Baznīcā lielākajiem svētajiem ir savas īpašas svētku dienas, bet ir arī svētie, kuri netiek kanonizēti, un arī parasts kristietis, kurš dzīvo svētu dzīvi, pēc nāves ir svēts. Tāpēc līdz ar pāvesta Gregora IV lēmumu 843. gadā visā Katoļu Baznīcā 1. novembris ir svētki. Rīgas Kristus Karaļa draudzē 1.novembrī Svētās Mises notiks:

plkst.9.00 Svētā Mise poļu valodā;

plkst.11.00 Svētā Mise latviešu valodā;

plkst.18.00 Svētā Mise latviešu valodā (pēc dievkalpojuma notiks aizlūgumu procesija).

Nākamajā dienā, 2.novembrī svinēsim Mirušo piemiņas dienu, lūdzoties par visām dvēselēm, kas vēl ir šķīstītavā. Visā Katoliskajā Baznīcā tieši 2.novembrī notiek aizlūgumi par mirušajiem kapsētās. Rīgas Kristus Karaļa draudzē 2.novembrī:

plkst.9.00 Svētā Mise poļu valodā (pēc dievkalpojuma notiks aizlūgumu procesija);

plkst.11.00 Svētā Mise latviešu valodā (pēc dievkalpojuma notiks aizlūgumu procesija);

plkst.18.00 Svētā Mise latviešu valodā (pēc dievkalpojuma notiks aizlūgumu procesija).

Share