Par svētdienas skolu

Mūsu draudzē ikviens – gan bērni, gan pieaugušie – ir aicināti uz svētdienas skolas nodarbībām. Svētdienas skolā notiek sagatavošanās kristībām, Pirmajai Svētajai Komūnijai un Grēksūdzei, kā arī laulībām.

Šogad bērniem nodarbības, sākot no oktobra, notiek  ik svētdienu plkst.12.30 draudzes mājā. Pēc svētdienas skolas bērnu nodarbības plkst.14.00 baznīcā Svētā Mise ģimenēm un bērniem. Bērniem svētdienas skola noslēgsies maijā.

Pieaugušajiem jauna grupa pulcēsies septembrī, un nodarbības turpmāk notiks ik svētdienu plkst.15.00 draudzes mājā. Nodarbības noslēgsies decembrī.

 

Bet Jēzus sacīja: ``Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.``

Mt.19:14