Par svētdienas skolu

Mūsu draudzē ikviens – gan bērni, gan pieaugušie – ir aicināti uz svētdienas skolas nodarbībām. Svētdienas skolā notiek sagatavošanās kristībām, Pirmajai Svētajai Komūnijai un Grēksūdzei, kā arī laulībām.

Informācija par nodarbību laikiem un jaunām grupām tiek publicēta jaunumu sadaļā un draudzes sociālo mediju kontos. Sekojiet līdzi!

Bet Jēzus sacīja: ``Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder Debesu valstība.``

Mt.19:14