Par kristību

Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats, vārti uz dzīvi Garā un durvis, caur kurām nonāk pie citiem sakramentiem. “Kristība ir atdzimšanas sakraments caur ūdeni un vārdu.”

Ar kristību mēs
  • atdzimstam kā Dieva bērni;
  • tiekam atbrīvoti no iedzimtā un personīgiem grēkiem, ja kristāmies saprāta vecumā;
  • kļūstam par Kristus locekļiem;
  • tiekam iekļauti Baznīcā;
  • kļūstam par līdzdalībniekiem Baznīcas sūtībā – varam sludināt Evaņģēliju;
  • saņemam ticības dāvanu.
Kas var kristīt?

Parasti kristīt var bīskapi, priesteri, diakoni, bet īpašos gadījumos (nāves briesmās) katrs cilvēks – pat nekristīts.

Cik reižu dzīvē drīkst kristīties?

Kristīties var tikai vienu reizi dzīvē.

Kā jākristī?

Lejot ūdeni cilvēkam uz galvas, jāsaka vārdi: „N., es tevi kristu, Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.”

Kas var būt krustvecāki?

Krusttēvs un krustmāte var būt tikai katoļi (citu konfesiju pārstāvji var būt kā liecinieki).

Kādas zīmes tiek lietotas?

Ūdens, vārdi, svece, eļļa, baltais tērps.

Kristības mūsu draudzē parasti notiek sestdienās plkst. 11:00. Tomēr dažādu apstākļu dēļ ir iespējams arī cits laiks.
Bērni līdz 7 gadu vecumam Kristības sakramentu saņem bez apmācībām (vecākiem ar bērna dzimšanas apliecību ir jāsarunā tikšanās ar draudzes prāvestu pirms kristībām). Krustvecākiem (vismaz vienam) jābūt katoļiem, kas iepazinušies ar ticības patiesībām. Ja kristību kandidātiem ir vairāk par 7 gadiem, tad ir jānāk uz nodarbībām ticības pamatu apgūšanai. Bērniem ir jāapmeklē Svētdienas skola, bet pieaugušajiem ticības mācības nodarbības. Kursi notiek divas reizes gadā. Sākums februārī un septembrī.
Krustiņu, sveci, katehismu un citas kristībām vajadzīgās lietas var iegādāties baznīcas grāmatu galdā, kas atrodas baznīcā.

Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, tās kristīdami Tēva un Dēla un Svētā Gara Vārdā.

Mt.28:19-20