Par kori

Draudzē darbojas koris, kas svētdienu un svētku dienu dievkalpojumus kuplina ar savu skanējumu. Koris uzstājas arī citās baznīcās un pasākumos.

Koris tiekas mēģinājumos svētdienās plkst.10.00 pirms Svētās Mises.

Dziediet priecīgi Tam Kungam, jūs taisnie, visiem, kam skaidra sirds, klājas Viņu slavēt!

Ps.33:1