Par Bērniņa Jēzus māsām Karmelītēm

2008. gada Krusta pagodināšanas svētkos Kristus Karaļa draudzē darbību sāka klosteris – Bērniņa Jēzus Karmels.

Bērniņa Jēzus Karmels ir kontemplatīvi apustuliska kongregācija, kas ir Karmela Ordeņa atzars, dibināta Polijā 1921. gadā.

Mūsu kongregācijas aizbildne ir svētā Terēze no Bērna Jēzus un Svētā Vaiga. Māsu aicinājums ir sekot viņas devīzei:

Manas debesis būs labu darīt virs zemes.

Māsas ar īpašu mīlestību godina Bērniņu Jēzu, sekojot šķīstajam, nabadzīgajam un paklausīgajam Kristum.

Māsas savās sirdīs nes ilgas glābt dvēseles, lūgšanā īpaši atbalstot priesterus un misionārus.

Viņas palīdz dvēseļu aprūpes darbā, katehizējot bērnus, jauniešus, pieaugušos, vada bērnudārzus, organizē rekolekcijas, tuksnešdienas, pilda ērģelnieces un zakristiānes pienākumus.

Šobrīd kongregācijā ir ap 500 māsu. Mūsu vidū ir māsas no Polijas, Čehijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Slovākijas, Francijas, Ruandas, Burundijas, Zairas un Kamerūnas.

Māsas nēsā skapulāru– Karmela Dievmātes tērpu. Tā ir zīme, kas liecina par piederību Dievam un Marijai.

Tālr.nr. 20159328
e-pasts: bjkarmelites@gmail.com