Par Sv.Jāzepa vīru grupu

Mēs ticam, ka stipri vīri = stipras ģimenes = stipra tauta. Ja arī tu meklē stiprinājumu un padomu, pievienojies Sv.Jāzepa vīru grupai!

Vīru grupa tiekas katru trešdienu plkst.19.00 draudzes mājā.

Draudzes vīru grupa ir starptautiskās organizācijas “Svētā Jāzepa vīri” (Men of St. Joseph International), kas ir veltīta svētajam Jāzepam, Jēzus audžutēvam un visu kristiešu, sevišķi vīriešu, paraugam, dalībniece.

Vairāk informācijas: www.jazepaviri.lv

Dzelzs tiek ar dzelzi asināta, un vīrs trin vīru.

Sak.27:17

Raimonds Burakevičs

Sv.Jāzepa vīru grupas vadītājs

Tālr.nr. 29555886