Par Slimnieku sakramentu

Ar slimnieku svēto svaidīšanu un priesteru lūgšanām visa Baznīca uztic slimniekus Kungam, kas ir cietis un ticis pagodināts, lai Viņš atvieglinātu slimo ciešanas un tos glābtu; vēl vairāk, Baznīca viņus mudina, lai tie, aiz brīvas gribas pievienojoties Kristus ciešanām un nāvei, sniegtu savu ieguldījumu Dieva tautas labā.

Slimība var novest pie mokošām bailēm, pie noslēgšanās sevī un dažreiz pat līdz bezcerībai un kurnēšanai pret Dievu. Bet tā var novest cilvēku arī līdz lielākam personības briedumam, palīdzēt viņam atšķirt dzīvē būtisko no nebūtiskā, lai viņš spētu pievērsties būtiskajam. Ļoti bieži slimība izraisa Dieva meklējumus, atgriešanos pie Viņa. Bieži Jēzus prasa no slimniekiem, lai viņi ticētu.

Kas un kad šo sakramentu var pieņemt?

Katolis, kurš atrodas žēlastības stāvoklī – tuvākajā laikā izsūdzējis grēkus gandarīšanas sakramentā un pieņēmis Euharistiju (parasti to izdara Slimnieku sakramenta pieņemšanas laikā).

Ko saņemam caur šo sakramentu?
  • slimnieks ir vienots ar Kristus ciešanām viņa paša un visas Baznīcas labā;
  • stiprinājumu, mieru un izturību, lai kristīgi paciestu slimības vai vecuma ciešanas;
  • grēku piedošanu, ja slimnieks nav varējis to saņemt Gandarīšanas sakramentā;
  • veselības atgūšana, ja tas atbilst garīgajai pestīšanai;
  • sagatavošana pārejai uz mūžīgo dzīvi.
Cik reizes var pieņemt šo sakramentu?

Ikreiz, kad kristietis smagi saslimst – kā arī tad, ja pēc šī sakramenta saņemšanas viņa stāvoklis pasliktinās. Tas pats attiecas arī uz veciem cilvēkiem un mirstošajiem.

Kādas zīmes tiek lietotas?

Roku uzlikšana, svaidīšana ar eļļu, vārdi.

Ja kāds no jūsu tuviniekiem ir smagi saslimis, tad aiciniet priesteri, lai slimnieks caur slimnieku sakramentu varētu saņemt nepieciešamās Dieva žēlastības. Neatlieciet to uz vēlāku laiku, jo, esot smagi slimiem, veselības stāvoklis var neparedzēti ātri pasliktināties tā, ka saņemt sakramentus kļūst sarežģīti. Lai saņemtu šo sakramentu, sazinies vai dodies pie draudzes priestera, kur arī norunāsiet, kā nokļūt pie slimnieka.

Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga Vārdā.

Jēk.5:14