Par iestiprināšanu

Iestiprināšanas sakramenta saņemšana ir nepieciešama, lai Kristības žēlastība sasniegtu savu pilnību. Kristītie ar Iestiprināšanas sakramentu ir pilnīgāk saistīti ar Baznīcu, viņi tiek bagātināti ar īpašu Svētā Gara spēku, un tādēļ no viņiem, kā no īstiem Kristus lieciniekiem tiek stingrāk prasīts izplatīt un aizstāvēt savu ticību ar vārdiem un darbiem.

Iestiprināšanas sakraments:
 • dāvā Svēto Garu un Svētā Gara dāvanas;
 • stiprina cilvēka ticību;
 • dod drosmi liecināt par savu ticību;
 • dāvā gudrību, kā dzīvot ticības dzīvi praktiski.
Svētā Gara dāvanas:
 • gudrība;
 • saprāts;
 • padoms;
 • stiprums;
 • zināšana;
 • dievbijība;
 • Dieva bijāšana.
Kas var iestiprināt?

Bīskaps. Ļoti retos gadījumos viņš var deleģēt priesteri.

Kas var pieņemt Iestiprināšanas sakramentu?

Kristīts katolis un brīvs no nāvīgā grēka. Tāpēc pirms tā ir jāpieņem Gandarīšanas sakraments.

Cik reizes šo sakramentu var pieņemt?

Vienu reizi dzīvē.

Kas var būt par krustvecākiem?

Var būt tas, kas pats ir iestiprināts (var būt tas pats cilvēks, kas bija pie kristības).

Kādas zīmes tiek lietotas?

Roku uzlikšana, vārdi, svaidīšana ar eļļu.

Mūsu draudzē Iestiprināšanas sakraments parasti tiek piešķirts Kristus Karaļa svētkos, kurus Baznīca svin svētdienā pirms 1. Adventa svētdienas. Pirms šī sakramenta piešķiršanas notiek sagatavošanās katehēzes nodarbībās. Lai saņemtu šo sakramentu ir jāsazinās ar draudzes prāvestu. Iestiprināšanas zīmes savlaicīgi jāpaņem pie draudzes prāvesta. Ja ir tāda nepieciešamība, tad šo sakramentu var saņemt arī citā draudzē ar draudzes prāvesta izrakstītu atļauju.

Kad Vasarsvētku diena bija pienākusi, visi viņi bija kopā tanī pat vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipra vēja pūsma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles it kā no uguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no viņiem. Un visi tika Svētā Gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā Svētais Gars deva viņiem izrunāt.

Apd.2:1-4