Par ministrantiem

Ministranti ir priestera palīgi dievkalpojumos.

Par ministrantiem kļūt aicināti puiši un vīrieši, kuri vēlas piekalpot pie altāra. Ja esi sajutis aicinājumu, piesakies pie draudzes prāvesta!

Viņš tiem sacīja: “Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.”

Mt.4:19

PĒTERIS ALUSIKS

Draudzes prāvests

Tālr.nr. 28470721