Par Mammu tikšanos

Mammu tikšanās ik nedēļu aicina māmiņas gaidībās un mammas kopā ar bērniem tikties, lai kopā lūgtos, dalītos Dieva Vārdā un pavadītu laiku sadraudzībā ārpus ikdienas rūpēm.

Katrai tikšanās reizei tiek izvēlēta kāda mammām aktuāla tēma, kuru pie kopīga brokastu galda pārdomāt, par ko dalīties un kurā radoši darboties kopā ar lielākajiem bērniem.

Tikšanās notiek draudzes mājā. Pirms tikšanās lūdzam sazināties ar grupas vadītāju, lai precizētu tikšanās laiku.

Lai tavs tēvs un tava māte priecājas, un lai līksmojas it īpaši viņa, kas tevi dzemdējusi!

Sal.pam.23:25

Jūlija Tregubova

Mammu tikšanos vadītāja

Tālr.nr. 29963996