Par Marijas Leģionu

Marijas Leģions “Bezvainīgi Ieņemtā Karaliene”, iepazīstinot pasauli ar Mariju, darbojas jau 20 gadu.
Leģiona mērķis ir godināt Dievu, lūgšanās un aktīvā darbībā Baznīcas vadībā attīstot svētumu. Marijas Leģions darbojas vietējās diecēzes bīskapa un draudzes prāvesta vadībā. Leģiona uzdevums ir cilvēku evaņģelizācija un katra locekļa personiskā kalpošana un veltīšanās Marijai, tiecoties pilnveidot un svētdarīt savu dzīvi un ievērojot noteiktu dzīvesveidu. Katra Leģiona locekļa pienākums ir piedalīties sanāksmēs, kas notiek svētdienās plkst. 8.45 baznīcas sakristijā.

Šobrīd Marijas Leģionā darbojas 6 māsas un 43 palīglocekļi, kas apgādā slimniekus un nabagus (mājās, slimnīcās, sieviešu patversmē, sociālajā mājā un citur) ar lūgšanām, garīgo literatūru, Dievmātes medaljoniem, krustiņiem, rožukroņiem, svētīto ūdeni un citiem dievbijības priekšmetiem. Nepieciešamības gadījumā pie slimniekiem tiek aicināts priesteris un sniegta palīdzība mirušo apbedīšanā. Tiek uzrunāti cilvēki un izmantota jebkura iespēja, lai darbotos dvēseļu pestīšanas labā.

Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.

Lk.1:38

Ilona

Marijas Leģiona grupas vadītāja

Tālr.nr. 26264338