Par sieviešu grupu ``Marta un Marija``

Sieviešu lūgšanu grupa “Marta un Marija” aicina uz kopīgu lūgšanu un sadraudzību visas sievietes. Mēs nākam kopā, lai lūgtos, slavētu Dievu, organizētu draudzes pasākumus, pārrunātu mums svarīgas tēmas un dalītos savā pieredzē.

Tikšanās notiek otrdienu vakaros plkst.19.00 draudzes mājā (ārkārtējās situācijas laikā attālināti – Microsoft Teams pltformā.

Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, kā Viņu apkalpot, pienāca un sacīja: ``Kungs, vai Tu neko nesaki par to, ka mana māsa mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jel viņai, lai viņa man palīdz.`` Bet Tas Kungs viņai atbildēja, sacīdams: ``Marta, Marta, tu rūpējies un zūdies par daudzām lietām. Bet tikai vienas lietas vajag, Marija sev izraudzījusies labo daļu, tā viņai netaps atņemta.``

Lūk.10:40-42

Jolanta Vēvere

Sieviešu grupas ``Marta un Marija`` vadītāja

Tālr.nr. 29147494