Lieldienu dievkalpojumu kārtība 2017.gadā

by

Lielā nedēļa ir Lielā Gavēņa pēdējā nedēļa. Tā sākas ar Palmu jeb Pūpolu svētdienu, tieši nedēļu pirms Lieldienām. Mūsu draudzē dievkalpojumi Lielajā nedēļā notiks šādos laikos:

Palmu jeb Pūpolu svētdiena, 9.aprīlis

9.00 Sv.Mise poļu valodā (Msza Św. (po polsku))

11.00 Sv.Mise latviešu valodā

14.00 Sv.Mise krievu valodā (Св. Месса)

Tiks vākti ziedojumi Rīgas Garīgajam semināram. Pūpolu svētīšana. 

Lielā Ceturtdiena, 13.aprīlis

18.00 Sv. Mise – Kristus pēdējo vakariņu atcere

Lielā Piektdiena, 14.aprīlis 

13.30 – Krustaceļš apkārt Baznīcai (sliktu laika apstākļu gadījumā – Baznīcā)

15.00  Kristus ciešanu un nāves piemiņas dievkalpojums

Lielā Sestdiena, 15.aprīlis 

10.00 un 12.00 – Lieldienu produktu pasvētīšana

18.00 – Sv. Mise – Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija

Uguns un ūdens svētīšana

Kunga Augšāmcelšanās diena, 16.aprīlis 

8.00 Svētā Mise – rezurekcija – Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums ar Euharistisko procesiju

11.00 Svētā Mise latviešu valodā

Otrās Lieldienas, 17.aprīlis 

9.00 Svētā Mise poļu valodā (Msza Św. (po polsku))

11.00 Svētā Mise latviešu valodā

Share