No 6.oktobra adorācijas un grēksūdzes piektdienas

by

Sākot ar šā gada 6.oktobri, katru piektdienu Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks adorācijas un grēksūdzes piektdienas.

Adorācija ir iespēja mums tiešā veidā pabūt kopā ar Dievu, izteikt un izrādīt savu ticību Viņam. Kad pagodināšanai ir izstādīts Vissvētākais Sakraments, tā ir mūsu iespēja ilgāku laiku atrasties Euharistijas priekšā, mūsu iespēja norimt no ārpasaules rūpēm un problēmām, lai izteiktu savu mīlestību Jēzum personiskā klusuma laikā. Adorācijas laikā var lietot dažādas mums ierastas lūgšanas formas – lasīt Svētos Rakstus, lūgšanas, meditēt, lūgties rožukroni, darīt to, kas parasti palīdz būt kopā ar Dievu. Aicinājums uz Vissvētākā Sakramenta (Euharistijas) adorāciju, ir aicinājums uz dziļu un apzinīgu mīlestības saikni ar Jēzu, kurš pirmais mūs mīl un pastāvīgi atdod sevi mums un par mums.

“Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.”

/Mt.11:28/

Turpmāk piektdienās būs iespēja ne vien piedalīties Svētajā Misē, bet arī pavadīt laiku adorācijā, kā arī izmantot grēksūdzes iespēju, lai svētdienā ar tīru sirdi varētu atkal nākt pie Dieva un saņemt Vissvētāko Sakramentu.

Plkst.18.30 Svētā Mise

Plkst.19.00 Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana adorācijai

Grēksūdzes iespēja

Plkst.21.00 Depozīcija (Vissvētākā Sakramenta noņemšana)

 

Share