Notiks ģimenēm veltīts harizmātiskās slavēšanas vakars

by

2017.gada 29.septembrī plkst.18.00 Rīgas Kristus Karaļa draudzes baznīcā notiks harizmātiskās slavēšanas vakars, kas veltīts Latvijas ģimenēm. Šoreiz piedalīties īpaši aicināti bērni un jaunieši. Programmā Svētā Gara piesaukšana un slavēšana plkst.18.00, Svētā Mise plkst.19.00, kā arī aizlūgšana par bērniem un jauniešiem.

Šī būs jau trešā lielā slavēšana šajā gadā. Iepriekšējo pasākumu nodomi tika veltīti ģimenes vīriem un sievām, tādēļ šoreiz jo īpaši lūgsimies tieši par ģimenēm un bērniem.

Pasākumu organizē Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sieviešu lūgšanu grupa “Marta un Marija”, Svētā Jāzepa vīru grupa, kopienas “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās” un “Effata”. Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048)

Latvijā ir daudzas harizmātiskās kustības. Šo slavēšanu mērķis ir aicināt un vienot šīs kustības kopīgā lūgšanā un Dieva slavēšanā, izlūgties Dieva žēlsirdību mūsu Latvijai. Tāpēc ikviens ir aicināts piedalīties slavēšanas vakarā, īpaši tie, kas vēl līdz šim nav iepazinuši harizmātisko slavēšanu ar lūgšanos mēlēs, pravietošanu un aizlūgumiem.

Harizmātiskās atjaunotnes mērķis ir palīdzēt ikvienam piedzīvot Svētā Gara kristības, satikšanos ar Dzīvo Dievu, saņemto dāvanu (harizmu) izmantošanu baznīcas kopīgam labumam un evanģelizācijai.

Share