Svinēsim Svētās Terēzes no Bērna Jēzus godam!

by

2017.gada 30.septembrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē tiks svinēti svētki par godu Svētajai Terēzei no Bērna Jēzus.

Plkst.18.00 paredzētas vesperes. Pēc tam, plkst.18.30 svētku vigīlijas Svētā Mise. Savukārt 19.30 kopīga agape un teoloģes Baibas Brūderes lekcija “Sarunas par Sv.Terēzi no Bērna Jēzus”.

Laipni aicināti visi interesenti!

1.oktobrī Baznīcā tiek atzīmēta Svētās Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena. Terēze no Bērna Jēzus bija Baskājaino karmelītu ordeņa māsa. Mazā Terēze jau 14 gadu vecumā lūdza sevi uzņemt ordenī, bet tur pavadīja tikai deviņus gadus, jo bija smagi slima. Pēc garas, sāpju pilnas un klusā pacietībā panestas slimības Dievs viņu pieņēma pie sevis mūžībā. Ir jābūt tā, ka “mazās dvēseles varētu izdarīt visu, ko es daru”. Tas ir viņas visskaistākais novēlējums. Mazajā Lizjē kapsētā uz viņas kapa krusta lasāms uzraksts: “Visu savu dzīvi Debesīs es gribu veltīt, lai darītu labu zemes virsū.” 1925. gada 17. maijā pāvests Pijs XI izsludināja Terēzi no Bērna Jēzus par svēto. Pāvests viņu nosauca par lielāko mūslaiku svēto. Viņas vēsts katram ir “mazais ceļš”. (katolis.lv)

 

Share