Aicinājums ziedot baznīcas jumta remontam

by

Dārgā draudze!
Es vēlos jūs informēt par nepieciešamību remontēt mūsu baznīcas jumtu. 2020. gada rudenī vētras laikā stiprs vējš izbojāja daļu no jumta (visa labā puse virs lielās zāles), kas tajā laikā jau bija nolietots un novājināts ar koroziju. Tika veikti ātri glābšanas darbi, lai varētu pārziemot.

Baznīcas jumts cietis vētras laikā

Pieaicinātais eksperts izstrādāja aptuveno remonta tāmi – 12 568,19 eiro. Kad būs izkusis viss sniegs, iespējams, pieaicināsim arī citus ekspertus, lai varētu izvērtēt labāko un mums izdevīgāko piedāvājumu. Runa ir tikai par
pusi jumta seguma. Iespējams, ka pēc kāda laika vajadzēs līdzvērtīgu remontu veikt arī jumta otrā pusē.

Kopā ar Rīgas Metropolijas kūriju esam vērtējuši arī iespēju iesaistīties Rīgas domes izsludinātā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas programmā, bet diemžēl šai programmai ir stingri noteikti pieteikšanās kritēriji un mūsu vajadzība neatbilst viņu uzstādītiem kritērijiem. Līdz ar to pašlaik mums atliek paļauties tikai uz pašu draudzes spēkiem un resursiem, kā arī uz citu atvērto siržu ziedojumiem.

Ja jūtat savā sirdī, ka Jums ir iespēja ziedot līdzekļus jumta remontam, varat to izdarīt, pārskaitot uz draudzes kontu: (AS Swedbank Konta nr.: LV70HABA0551002791387) vai nododot personīgi. 

Aicinu Jūs arī pievienot mūsu vajadzību savu lūgšanu un gavēņa nodomiem.

Ar pateicīgu sirdi
prāvests Peter Alusik

Share