Uncategorized


08
Apr 2019

14.aprīlis – Pūpolsvētdiena9.00 svētā Mise poļu valodā11.00 svētā Mise latviešu valodā, pūpolu un palmu zaru svētīšana, procesija14.00 svētā Mise latviešu valodā ģimenēm ar bērniem un jauniešiem18.00 svētā Mise krievu valodā 18.aprīlis – Lielā Ceturtdiena9.00 Hrizmas svētā Mise notiek Rīgas sv. Jēkaba katedrālē kopā ar arhibīskapu, garīdzniekiem un ticīgajiem.18.30 Pēdējo Vakariņu svētā Mise, kāju mazgāšana, Vissvētākā Sarkamenta pārnešana uz ciešanu altāri 19.aprīlis – Lielā Piektdiena13.00 Krustaceļš apkārt baznīcai15.00 Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums, krusta pagodināšana, lūgšana pie Kristus Kapa 20.aprīlis – Lielā Sestdiena9.00 Rūgto asaru dziedājums12.00 Krustaceļš baznīcāŪdeni un Lieldienu maltīti svētīs tikai pēc......

Lasīt vairāk...


07
Mar 2019

No 22. līdz 24. martam Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks gavēņa rekolekcijas, kuru vadmotīvs šogad būs Lūkas evaņģēlija fragments “Esiet žēlsirdīgi, kā debesu Tēvs ir žēlsirdīgs!”. Rekolekcijas ir paredzētas, lai atjaunotu savu garīgo dzīvi, pieietu pie grēksūdzes sakramenta un atjaunotos ticībā. Aicinām izmantot šo laiku un neatlikt Lieldienu grēksūdzi uz pēdējo brīdi!...

Lasīt vairāk...


07
Mar 2019

Otrdien, 19. martā, Baznīca atzīmē lielus, obligāti svinamus svētkus – Svētā Jāzepa dienu. Svēto Jāzepu godinām kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas aizstāvi. Rīgas Kristus Karaļa draudzē šajā dienā Svētā Mise poļu valodā plkst.9.00, savukārt latviešu valodā – plkst.11.00 un plkst.18.30....

Lasīt vairāk...


29
Jan 2019

2019. gada februārī atzīmēsim vairākas Baznīcai nozīmīgas dienas. Rīgas Kristus Karaļa draudzē būs īpaši dievkalpojumi gan Kunga Prezentācijas svētkos jeb Sveču dienā, kad svētīs sveces, Svētā Blazija dienā, kad būs iespēja saņemt svētību pret kakla slimībām un Svētās Agates dienā, kad svētīs Agates maizi un ūdeni. Tāpat 11. februārī atzīmēsim Vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā piemiņas dienu, ko zinām arī kā slimnieku dienu. Šajā dienā pēc katras Svētās Mises īpašu svētību saņems slimnieki....

Lasīt vairāk...