Uncategorized


03
Jūn 2019

Arī šogad Baznīcu naktī, kas norisināsies piektdien, 7. jūnijā, aicinām apmeklēt mūsu baznīcu – kopīgi lūgties, slavēt un klausīties draudzes un viesu mūziķu koncertu. 17.45 Baznīcas zvanu skaņas – aicinājums pulcēties baznīcā 18.00 Priestera uzruna 18.30 Svētā Mise 19.20   Garīgās mūzikas koncerts mūsu draudzes kora, solistu un mūziķu  izpildījumā 21.00   Lielā lūgšana par Latviju, Latvijas Valsts himna 21.30   Harizmātiskā slavēšana 22.40   Ticības liecība 23.00   Laiks personīgai lūgšanai 23.40   Kopīga aizlūgšana (mūsu nodomu uzticēšana Dievam) Pateicības lūgšana Visu laiku ir iespēja aizdegt svecīti un uzrakstīt aizlūgumu...

Lasīt vairāk...


20
Apr 2019

Dārgie draugi, Rīgas Kristus Karaļa draudze attīstās un aug. Līdz ar to ir radusies nepieciešamība izbūvēt draudzes mājai piebūvi, kurā varētu tikties cilvēki, rīkot Alfa kursus, “Laulāto tikšanās” saderināto kursus, katehēzes un citus pasākumus. Šobrīd vislielākā telpa, kur var pulcēties cilvēki, ir draudzes zakristeja (67,4 m2), jo draudzes mājas zāle ir tikai 46,5 m2 liela. Tādēļ esam pieņēmuši lēmumu būvēt piebūvi, kurā būtu 94,3 m2 plaša zāle ar skaistu terasi un stiklotiem logiem. Šobrīd notiek projektēšanas darbi, kuriem ir vajadzīgs finansējums. Kopējās izmaksas varētu būt ap 100 000 eiro. Ja vēlaties piedalīties......

Lasīt vairāk...


08
Apr 2019

14.aprīlis – Pūpolsvētdiena9.00 svētā Mise poļu valodā11.00 svētā Mise latviešu valodā, pūpolu un palmu zaru svētīšana, procesija14.00 svētā Mise latviešu valodā ģimenēm ar bērniem un jauniešiem18.00 svētā Mise krievu valodā 18.aprīlis – Lielā Ceturtdiena9.00 Hrizmas svētā Mise notiek Rīgas sv. Jēkaba katedrālē kopā ar arhibīskapu, garīdzniekiem un ticīgajiem.18.30 Pēdējo Vakariņu svētā Mise, kāju mazgāšana, Vissvētākā Sarkamenta pārnešana uz ciešanu altāri 19.aprīlis – Lielā Piektdiena13.00 Krustaceļš apkārt baznīcai15.00 Jēzus Kristus Ciešanu dievkalpojums, krusta pagodināšana, lūgšana pie Kristus Kapa 20.aprīlis – Lielā Sestdiena9.00 Rūgto asaru dziedājums12.00 Krustaceļš baznīcāŪdeni un Lieldienu maltīti svētīs tikai pēc......

Lasīt vairāk...


07
Mar 2019

No 22. līdz 24. martam Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks gavēņa rekolekcijas, kuru vadmotīvs šogad būs Lūkas evaņģēlija fragments “Esiet žēlsirdīgi, kā debesu Tēvs ir žēlsirdīgs!”. Rekolekcijas ir paredzētas, lai atjaunotu savu garīgo dzīvi, pieietu pie grēksūdzes sakramenta un atjaunotos ticībā. Aicinām izmantot šo laiku un neatlikt Lieldienu grēksūdzi uz pēdējo brīdi!...

Lasīt vairāk...


07
Mar 2019

Otrdien, 19. martā, Baznīca atzīmē lielus, obligāti svinamus svētkus – Svētā Jāzepa dienu. Svēto Jāzepu godinām kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas aizstāvi. Rīgas Kristus Karaļa draudzē šajā dienā Svētā Mise poļu valodā plkst.9.00, savukārt latviešu valodā – plkst.11.00 un plkst.18.30....

Lasīt vairāk...