Lielās gavēņa rekolekcijas Rīgas Kristus Karaļa draudzē

by

No 22. līdz 24. martam Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks gavēņa rekolekcijas, kuru vadmotīvs šogad būs Lūkas evaņģēlija fragments “Esiet žēlsirdīgi, kā debesu Tēvs ir žēlsirdīgs!”.

Rekolekcijas ir paredzētas, lai atjaunotu savu garīgo dzīvi, pieietu pie grēksūdzes sakramenta un atjaunotos ticībā. Aicinām izmantot šo laiku un neatlikt Lieldienu grēksūdzi uz pēdējo brīdi!

Share