Lūdzam atbalstu draudzes mājas paplašināšanā!

Lūdzam atbalstu draudzes mājas paplašināšanā!
by

Dārgie draugi,
Rīgas Kristus Karaļa draudze attīstās un aug. Līdz ar to ir radusies nepieciešamība izbūvēt draudzes mājai piebūvi, kurā varētu tikties cilvēki, rīkot Alfa kursus, “Laulāto tikšanās” saderināto kursus, katehēzes un citus pasākumus. Šobrīd vislielākā telpa, kur var pulcēties cilvēki, ir draudzes zakristeja (67,4 m2), jo draudzes mājas zāle ir tikai 46,5 m2 liela. Tādēļ esam pieņēmuši lēmumu būvēt piebūvi, kurā būtu 94,3 m2 plaša zāle ar skaistu terasi un stiklotiem logiem.

Draudzes mājas piebūves vizualizācija

Šobrīd notiek projektēšanas darbi, kuriem ir vajadzīgs finansējums. Kopējās izmaksas varētu būt ap 100 000 eiro. Ja vēlaties piedalīties šī skaistā projekta realizēšanā, lūdzam jūsu atbalstu.

Draudzes mājas piebūves vizualizācija
Draudzes mājas piebūves plāns

Jau iepriekš pateicamies par jūsu atbalstu!

Draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs un draudze

Share