28
Sep 2017

Sākot ar šā gada 6.oktobri, katru piektdienu Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks adorācijas un grēksūdzes piektdienas. Adorācija ir iespēja mums tiešā veidā pabūt kopā ar Dievu, izteikt un izrādīt savu ticību Viņam. Kad pagodināšanai ir izstādīts Vissvētākais Sakraments, tā ir mūsu iespēja ilgāku laiku atrasties Euharistijas priekšā, mūsu iespēja norimt no ārpasaules rūpēm un problēmām, lai izteiktu savu mīlestību Jēzum personiskā klusuma laikā. Adorācijas laikā var lietot dažādas mums ierastas lūgšanas formas – lasīt Svētos Rakstus, lūgšanas, meditēt, lūgties rožukroni, darīt to, kas parasti palīdz būt kopā ar Dievu. Aicinājums uz Vissvētākā Sakramenta (Euharistijas)......

Lasīt vairāk...


septembris 27, 2017

No 1.oktobra Svētdienas skola bērniem un pieaugušajiem

Ikviens, kurš vēlas sagatavoties kristībām, iesvētībām (Pirmajai Svētajai Komūnijai) vai laulībām ir mīļi aicināts uz Svētdienas skolu Rīgas Kristus Karaļa draudzē! Gan pieaugušo, gan bērnu grupas tiks izveidotas pirmajā tikšanās reizē, kas notiks 1.oktobrī plkst.15.00 draudzes...


septembris 26, 2017

Lūdzam atbalstīt draudzes vajadzības 2017. un 2018.gadā

Apzinājuši svarīgākās draudzes vajadzības, lūdzam atbalstīt un ziedot, lai vēl šajā – 2017., kā arī nākamajā – 2018.gadā: uzlabotu draudzes ēku kanalizācijas sistēmu; siltinātu baznīcas jumtu; remontētu un siltinātu prāvesta mājas jumtu; nodrošinātu apkuri ziemas...


septembris 25, 2017

Pateiksimies Dievam Ražas svētkos 1.oktobrī!

2017.gada 1.oktobrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē svinēsim Ražas svētkus. Pateiksimies Dievam par savākto ražu – visām tām veltēm, ko varam baudīt paši un ar ko varam arī dalīties! Aicinām līdz 30.septembrim uz dievnamu atnest dažādus...


septembris 19, 2017

Svinēsim Svētās Terēzes no Bērna Jēzus godam!

2017.gada 30.septembrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē tiks svinēti svētki par godu Svētajai Terēzei no Bērna Jēzus. Plkst.18.00 paredzētas vesperes. Pēc tam, plkst.18.30 svētku vigīlijas Svētā Mise. Savukārt 19.30 kopīga agape un teoloģes Baibas Brūderes lekcija...