19
Nov 2021

Saskaņā ar Tieslietu ministrijas rīkojumu, dievkalpojumi notiek epidemioloģiski drošā vidē (zaļajā režīmā) – katram apmeklētājam pie ieiejas baznīcā pirms dievkalpojuma ir jāuzrāda derīgs sertifikāts un personu apliecinošs dokuments. 15 minūtes pēc katra dievkalpojuma – epidemioloģiski nedrošā vide (sarkanais režīms) bez sertifikāta privātai lūgšanai, grēksūdzei, sv. Komūnijai. Ļoti lūdzu saprast un respektēt. Prāvests nevar ietekmēt šo valdības lēmumu. Pr. Peter Alusik, prāvests...

Lasīt vairāk...