News


01
Dec 2017

2017.gada 3.decembrī sagaidīsim Pirmo Adventa svētdienu šajā gadā, kad visos dievkalpojumos tiks arī svētīti uz baznīcu līdzpaņemtie vainagi un sveces. Tāpat baznīcas grāmatu galdā par ziedojumiem varēs saņemt Ziemassvētku maizītes jeb oblātes, ko pie svētku galda ģimenes lokā lauzt Ziemassvētku vakarā. Svētās Mises Pirmajā Adventē notiks: 9.00 poļu valodā (ar sprediķi krievu valodā) 11.00 latviešu valodā 14.00 latviešu un krievu valodā ģimenēm un bērniem...

Lasīt vairāk...


26
Nov 2017

Rīgas Kristus Karaļa draudzes Labā Gana lūgšanu grupa aicina uz tikšanos, lai kopā ar draudzes prāvestu pārrunātu tēmu “Kā runāt ar cilvēkiem, kuri vēl nav ticīgi”, dalītos pieredzē un diskutētu. Pasākums notiks 2017.gada 30.novembrī plkst.18.30 draudzes nama telpās. Uz tikšanos ir aicināti visi interesenti, ne tikai lūgšanu grupas dalībnieki! Tikšanās sākumā ieplānota draudzes prāvesta Ilmāra Tolstova uzruna. Kā ierasts, būs iespēja padzert tēju un diskutēt. Līdzi var paņemt arī kādu “groziņu”. Vairāk informācijas par pasākumu pie lūgšanu grupas vadītājas Ilzes Vilkas (tālr.nr. 26162825, e-pasts ilzev@me.com)...

Lasīt vairāk...


24
Nov 2017

Novembra izskaņā ar 40 stundu atlaidu dievkalpojumiem Rīgas Kristus Karaļa draudzē tiks svinēti Kristus Karaļa svētki. Mūsu Kunga Jēzus Kristus – visas pasaules Karaļa svētki ir Lieli svētki katoļu Baznīcā, ko ik gadu īpaši atzīmējam arī mūsu draudzē. Šogad svētkus sāksim atzīmēt jau piektdien, 24.novembrī ar slavēšanu plkst.18.00 un Svēto Misi plkst.19.00, kā arī nakts adorāciju. Sestdien, 25.novembrī 9.00 Svētā Mise poļu valodā, pēc kuras būs Vissvētākā Sakramenta adorācija. 11.00 Svētā Mise. Pēc Mises priestera Andra Priedes priekšlasījums par draudzes pirmo prāvestu un Rīgas Kristus Karaļa baznīcas būvētāju Kazimiru Vilni. Savukārt vakarā,......

Lasīt vairāk...


15
Nov 2017

2017.gada 24.novembrī, sākot Kristus Karaļa svētku atzīmēšanu, plkst.18.00 Rīgas Kristus Karaļa draudzes baznīcā notiks harizmātiskās slavēšanas vakars, kas veltīts Latvijas ģimenēm.  Programmā paredzēta Svētā Gara piesaukšana un slavēšana, Svētā Mise, kuru plkst.19.00 svinēs priesteris Rihards Rasnacis, kā arī izlīgšanas kalpojums un aizlūgšana par ģimenēm. Šī būs jau ceturtā lielā slavēšana šajā gadā. Turpinājumā adorācija visas nakts garumā. Pasākumu organizē Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola un kopiena “Chemin Neuf”. Atbildīgais priesteris: Arnis Maziļevskis (29397048).  ...

Lasīt vairāk...


04
Nov 2017

Rīgas Kristus Karaļa draudzei ir nepieciešams pastāvīgs sētnieks – kurinātājs, kurš rūpētos par draudzes teritorijas sakopšanu un ziemas periodā veiktu kurinātāja pienākumus. Vairāk informācijas pa tālruni 26382126 (pr.Ilmārs)....

Lasīt vairāk...


20
Okt 2017

1.novembrī tiek svinēta Visu svēto diena, kas ir obligātas svinības katoļticīgajiem. Katoļu Baznīcā lielākajiem svētajiem ir savas īpašas svētku dienas, bet ir arī svētie, kuri netiek kanonizēti, un arī parasts kristietis, kurš dzīvo svētu dzīvi, pēc nāves ir svēts. Tāpēc līdz ar pāvesta Gregora IV lēmumu 843. gadā visā Katoļu Baznīcā 1. novembris ir svētki. Rīgas Kristus Karaļa draudzē 1.novembrī Svētās Mises notiks: plkst.9.00 Svētā Mise poļu valodā; plkst.11.00 Svētā Mise latviešu valodā; plkst.18.00 Svētā Mise latviešu valodā (pēc dievkalpojuma notiks aizlūgumu procesija). Nākamajā dienā, 2.novembrī svinēsim Mirušo piemiņas dienu, lūdzoties par visām dvēselēm,......

Lasīt vairāk...


12
Okt 2017

Rīgas Kristus Karaļa baznīcā uz Svēto Misi ikviens gaidīts katru dienu. Darba dienās un sestdienās dievkalpojumi notiek plkst.9.00 no rīta. Piektdienās Svētā Mise arī plkst.18.30, bet pēc tās Vissvētākā Sakramenta adorācija līdz pat plkst.21.00. Savukārt svētdienās Svētā Mise plkst.9.00 poļu valodā, plkst.11.00 galvenā Mise latviešu valodā, bet plkst.14.00 uz dievkalpojumu īpaši tiek aicinātas ģimenes ar bērniem. Svētā Mise plkst.14.00 notiks latviešu un krievu valodā. Svētku dienās Svētās Mises notiek pēc īpašas kārtības, par kuru tiek informēts baznīcā un draudzes mājaslapā....

Lasīt vairāk...


04
Okt 2017

  2017.gada 31.oktobrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē sāksies kursi Iestiprināšanas sakramenta saņemšanai. Pirmā tikšanās notiks otrdien, 31.oktobrī plkst.19.00 baznīcā. Kursus veiksmīgi pabeigušie kandidāti Iestiprināšanas sakramentu varēs saņemt Kristus Karaļa svētkos, 26.novembrī. Iestiprināšanas sakraments dāvā Svēto Garu un Svētā Gara dāvanas, stiprina cilvēka ticību, dod drosmi liecināt par savu ticību, kā arī dāvā gudrību, kā dzīvot ticības dzīvi praktiski. Vairāk par Iestiprināšanu mājaslapas Sakramentu sadaļā....

Lasīt vairāk...


29
Sep 2017

Piektdien, 2017.gada 13.oktobrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks slavēšanas un pielūgsmes vakars Fatimas Dievmātes aizbildniecībā. Programmā 18.30 Svētā Mise, pēc Svētās Mises slavēšana un adorācija līdz pusnaktij. Pēc pusnakts adorācija klusumā līdz 14.oktobra plkst.9.00. Pieteikties savai adorācijas stundai varēs svētdien, 8.oktobrī pēc katras svētās Mises pie ziņojuma dēļa, ieejot baznīcā. Pasākuma laikā būs arī grēksūdzes iespēja. Piedalīsies arī īpašie viesi no kustības “Dzīvības Straumes”....

Lasīt vairāk...