News


28
Sep 2017

Sākot ar šā gada 6.oktobri, katru piektdienu Rīgas Kristus Karaļa draudzē notiks adorācijas un grēksūdzes piektdienas. Adorācija ir iespēja mums tiešā veidā pabūt kopā ar Dievu, izteikt un izrādīt savu ticību Viņam. Kad pagodināšanai ir izstādīts Vissvētākais Sakraments, tā ir mūsu iespēja ilgāku laiku atrasties Euharistijas priekšā, mūsu iespēja norimt no ārpasaules rūpēm un problēmām, lai izteiktu savu mīlestību Jēzum personiskā klusuma laikā. Adorācijas laikā var lietot dažādas mums ierastas lūgšanas formas – lasīt Svētos Rakstus, lūgšanas, meditēt, lūgties rožukroni, darīt to, kas parasti palīdz būt kopā ar Dievu. Aicinājums uz Vissvētākā Sakramenta (Euharistijas)......

Lasīt vairāk...


27
Sep 2017

Ikviens, kurš vēlas sagatavoties kristībām, iesvētībām (Pirmajai Svētajai Komūnijai) vai laulībām ir mīļi aicināts uz Svētdienas skolu Rīgas Kristus Karaļa draudzē! Gan pieaugušo, gan bērnu grupas tiks izveidotas pirmajā tikšanās reizē, kas notiks 1.oktobrī plkst.15.00 draudzes mājā. Turpmāk nodarbības bērniem notiks svētdienās plkst.10.00. Nodarbības pieaugušajiem notiks ik svētdienu plkst.15.00 līdz pat 17.decembrim, un tās vadīs klostermāsas....

Lasīt vairāk...


26
Sep 2017

Apzinājuši svarīgākās draudzes vajadzības, lūdzam atbalstīt un ziedot, lai vēl šajā – 2017., kā arī nākamajā – 2018.gadā: uzlabotu draudzes ēku kanalizācijas sistēmu; siltinātu baznīcas jumtu; remontētu un siltinātu prāvesta mājas jumtu; nodrošinātu apkuri ziemas sezonā. Par visiem ziedotājiem katru mēnesi tiks svinēta svētā Mise mēneša pirmajā sestdienā. Ziedot var pie prāvesta vai ar pārskaitījumu: RĪGAS KRISTUS KARAĻA ROMAS KATOĻU DRAUDZE Reģ. Nr.: 90000829360 Banka: AS Swedbank Kods: LVHABA22 Konta nr.: LV70HABA0551002791387   “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” /2.Kor.9:7/...

Lasīt vairāk...


25
Sep 2017

2017.gada 1.oktobrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē svinēsim Ražas svētkus. Pateiksimies Dievam par savākto ražu – visām tām veltēm, ko varam baudīt paši un ar ko varam arī dalīties! Aicinām līdz 30.septembrim uz dievnamu atnest dažādus lauku labumus, ar ko klostermāsas izrotās altāri. Savukārt pēc Ražas svētku dievkalpojuma visi sanestie produkti tiks ziedoti Rīgas Garīgā Semināra un klostera uzturēšanai....

Lasīt vairāk...


19
Sep 2017

2017.gada 30.septembrī Rīgas Kristus Karaļa draudzē tiks svinēti svētki par godu Svētajai Terēzei no Bērna Jēzus. Plkst.18.00 paredzētas vesperes. Pēc tam, plkst.18.30 svētku vigīlijas Svētā Mise. Savukārt 19.30 kopīga agape un teoloģes Baibas Brūderes lekcija “Sarunas par Sv.Terēzi no Bērna Jēzus”. Laipni aicināti visi interesenti! 1.oktobrī Baznīcā tiek atzīmēta Svētās Terēzes no Bērna Jēzus piemiņas diena. Terēze no Bērna Jēzus bija Baskājaino karmelītu ordeņa māsa. Mazā Terēze jau 14 gadu vecumā lūdza sevi uzņemt ordenī, bet tur pavadīja tikai deviņus gadus, jo bija smagi slima. Pēc garas, sāpju pilnas un klusā pacietībā panestas slimības......

Lasīt vairāk...


18
Sep 2017

2017.gada 29.septembrī plkst.18.00 Rīgas Kristus Karaļa draudzes baznīcā notiks harizmātiskās slavēšanas vakars, kas veltīts Latvijas ģimenēm. Šoreiz piedalīties īpaši aicināti bērni un jaunieši. Programmā Svētā Gara piesaukšana un slavēšana plkst.18.00, Svētā Mise plkst.19.00, kā arī aizlūgšana par bērniem un jauniešiem. Šī būs jau trešā lielā slavēšana šajā gadā. Iepriekšējo pasākumu nodomi tika veltīti ģimenes vīriem un sievām, tādēļ šoreiz jo īpaši lūgsimies tieši par ģimenēm un bērniem. Pasākumu organizē Kristīgās dzīves un evanģelizācijas skola, sieviešu lūgšanu grupa “Marta un Marija”, Svētā Jāzepa vīru grupa, kopienas “Dzīvības straumes”, “Laulāto Tikšanās” un “Effata”. Atbildīgais priesteris: Arnis......

Lasīt vairāk...


23
Aug 2017

Šā gada 6.septembrī uz jauno rudens sezonu aicina arī Rīgas Kristus Karaļa draudzes Mammu tikšanās. Lai gan tikšanās norisinājās arī vasarā, tieši rudenī atkal aicinām mūsu nelielajam, bet draudzīgajam pulciņam pievienoties ikvienu māmiņu gaidībās vai kopā ar saviem mazajiem, lai kopā lūgtos, lasītu Dieva Vārdu un mācītos ko jaunu. Mammu tikšanās norisinās ik trešdienu plkst.10.00 (pēc Sv.Mises plkst.9.00) draudzes mājā, kur kopīgi brokastojam. Tikšanās reizēs pārrunājam mammām aktuālas tēmas, dalāmies pieredzē un atvašu pastrādātajos jokos, kā arī kopā lūdzamies un lasām Dieva Vārdu, jo zinām, cik dažkārt grūti mammu ikdienā tam atrast laiku. Līdzi jāņem kaut ko......

Lasīt vairāk...


21
Aug 2017

Sākot ar šā gada 4.septembri, atsāksies sieviešu lūgšanu grupas “Marta un Marija” tikšanās Rīgas Kristus Karaļa draudzē. Tikšanās notiek ik pirmdienu plkst.19.00 draudzes mājā. Sieviešu lūgšanu grupa “Marta un Marija” aicina uz kopīgu lūgšanu un sadraudzību visas sievietes. Tikšanās notiek, lai kopā lūgtos, slavētu Dievu, organizētu draudzes pasākumus, pārrunātu dalībniecēm svarīgas tēmas un dalītos savā pieredzē. Katras tikšanās tēma tiek izziņota iepriekš, kā arī publicēta mājaslapas sadaļā “Notikumi”. Par lūgšanu grupu un pievienošanos tai vairāk iespējams uzzināt pie vadītājas Jolantas (tālr.nr. 29639909)....

Lasīt vairāk...


14
Aug 2017

Jau pēc dažām nedēļām klāt jaunais mācību gads. 3.septembrī pēc galvenās Svētās Mises plkst.11.00 Rīgas Kristus Karaļa baznīcā skolēni, studenti, skolotāji un pasniedzēji varēs saņemt svētību, sākot jauno mācību gadu. Atzīmē, ka būsi, Facebook notikumā! Tāpat atgādinām, ka jauns mācību gads paredzēts arī mūsu draudzes Svētdienas skolā. Tas sāksies 1.oktobrī un ilgs līdz 17.decembrim. Visi, kas vēlas sagatavoties kristībām, Pirmajai Svētajai Komūnijai vai laulībām ir laipni aicināti! Nodarbības notiks svētdienu pēcpusdienās, plkst.15.00 bērnu un pieaugušo grupās....

Lasīt vairāk...